1/ Thiết kế, thi công CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI

     Công ty Cổ phần Giải Pháp Môi Trường ARES (ARESEN) với 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành môi trường, cùng với đội ngũ nhân sự không ngừng học hỏi, luôn tìm tòi và cải tiến công nghệ. Cập nhật công nghệ cho phù hợp với các Quy định môi trường mới nhất, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho Quý khách hàng một chất lượng công trình tốt nhất.

Các công trình thiết kế thi công

     Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về các công trình xử lý môi trường như sau:

 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác thải.
 • Lập hồ sơ thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, nước cấp.
 • Thi công – lắp đặt các công trình xử lý nước thải: nước thải thủy sản, nước thải y tế, nước thải sinh hoạt,…
 • Thi công – lắp đặt các công trình xử lý nước cấp.
 • Thi công – lắp đăt hệ thống xử lý nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai, nước uống đóng bình.
 • Thi công – lắp đặt lò đốt rác thải y tế, lò đốt rác thải sinh hoạt.
 • Cải tạo – nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải.
 • Tư vấn bảo trì công trình xử lý nước thải.

2/ LẬP CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

     ARESEN với 14 năm tư vấn các giải pháp xử lý môi trường, chúng tôi có dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong công việc lập các thủ tục pháp lí môi trường. Hỗ trợ Quý Doanh nghiệp các thủ tục môi trường trong việc thực hiện xây dựng các nhà máy mới, khách sạn, lò đốt rác, cầu đường, bờ kè,… và hợp đồng dài hạn với Quý Công ty trong việc thực hiện báo cáo giám sát định kỳ cho nhà máy, đăng ký sổ chủ nguồn thải, đề án xả thải,…

  Một số thủ tục môi trường

     Để cùng đồng hành và giúp doanh nghiệp hoàn thành hệ thống pháp lý về các thủ tục môi trường, Công ty Cổ phần Công nghệ Môi Trường Xanh thống kê lại các thủ tục môi trường cần thực hiện trước khi đi vào hoạt động và sau khi đi vào hoạt động

2.1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

     Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

     Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.

     Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

     Trước khi đi vào xây dựng dự án, các doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường

2.2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động

 • Chưa thực hiện hồ sơ môi trường ban đầu

      Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường

     Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ hồ sơ môi trường nào, trước hết sẽ tiến hành lập một trong các hồ sơ môi trường sau:

 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

     Chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22); 

     Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ hướng dẫn cụ thể Nghị định này.

 • Đã hoàn thành hồ sơ môi trường

     Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn  môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường:

     Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện các hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

 • Sổ chủ nguồn thải
 • Lập báo cáo giám sát môi trường
 • Xin giấy phép khai thác nước ngầm
 • Giấy phép khai thác nước mặt

3/ MUA BÁN HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Mua bán, ký gởi các loại hóa chất, thiết bị, vật tư chuyên ngành xử lý ô nhiễm môi trường.
 • Cung cấp vi sinh, xử lý nước thải và xử lý mùi hôi từ bãi rác, ao hồ, bùn thải,…