Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên Đa Khoa Khu vực Châu Đốc

Chủ đầu tư: Sở Y tế An Giang

Địa điểm: Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Công suất: qui mô bệnh viện 500 giường

Loại nước thải:  nước thải y tế.
Qui trình:  Song chắn rác -> Bể gom -> Bể điều hòa -> Bể sinh học -> Bể lắng à Bể chứa 1 -> Thiết bị lọc thô -> Bể khử trùng -> Bể chứa 2 -> nguồn tiếp nhận

Mô tả

Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viên Đa Khoa Khu vực Châu Đốc

Chủ đầu tư: Sở Y tế An Giang

Địa điểm: Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Công suất: qui mô bệnh viện 500 giường

Loại nước thải:  nước thải y tế.
Qui trình: Song chắn rác -> Bể gom -> Bể điều hòa -> Bể sinh học -> Bể lắng à Bể chứa 1 -> Thiết bị lọc thô -> Bể khử trùng -> Bể chứa 2 -> nguồn tiếp nhận

Thuyết minh sơ bộ :

  • Song chắn rác : Tại đây các loại rác như nilon, nhựa và các vật chất khác có kích thước lớn trong nước thải sẽ được giữ lại và thu gom đưa đến bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.
  • Bể gom : Sau khi qua song chắn rác nước thải được tập trung lại ở bể gom và bơm lên bể điều hòa.
  • Bể điều hòa : Ổn định lưu lượng, dòng chảy, nồng độ chất bẩn, pH ;Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý phía sau, tránh hiện tượng quá tải, đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động ổn định.
  • Bể sinh học hiếu khí : Trong bể xử lý sinh học hiếu khí sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng với các chủng vi sinh đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí kết hợp giá thể. Không khí được đưa vào tăng cường bằng máy thổi khí có công suất lớn qua các hệ thống đĩa khuếch tán khí ở đáy bể, lượng oxy hòa tan trong nước thải tại bể Aerotank luôn được duy trì trong khoảng 2 – 3 mg/l nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho sinh vật sống và tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải.
  • Bể lắng : Một lượng bùn lắng lớn ở bể lắng được lấy ra từ đáy bể bằng bơm hút bùn: 1 phần bơm hồi lưu về bể Aerotank, phần còn lại được đưa vào bể nén bùn. Hiệu quả tách lắng cặn lơ lửng đạt 70 – 80%. Nước trong theo máng thu chảy sang bể chứa chuẩn bị cho quá trình lọc áp lực.
  • Bể chứa 1: Nước sau lắng được đưa vào bể chứa. Mục đích nhằm chuẩn bị nước cho quá trình lọc áp lực, đảm bảo độ trong của nước sau xử lý.
  • Thiết bị lọc thô : Sau giai đoạn lắng một lượng nhỏ cặn lơ lửng vẫn còn lại trong nước thải, phần này sẽ được giữ lại nhờ thiết bị lọc nhanh qua cát trong điều kiện kín. Sau lọc, nước được dẫn sang bể khử trùng thực hiện công đoạn diệt khuẩn.
  • Bể khử trùng : Sau khi qua thiết bị lọc thô đạt các chỉ tiêu về hóa lý, đảm bảo tiêu chuẩn nước đầu ra. Tuy nhiên, trong nước vẫn còn tồn tại một số vi sinh, mầm bệnh gây hại. Do đó, nước cần được khử trùng nhằm đảm bảo chỉ tiêu vi sinh theo quy định. Trong công đoạn này, nước từ lọc thô được dẫn sang thiết bị theo hướng từ trên xuống và ozone được cấp theo hướng đi ngược từ dưới lên, đảm bảo sự tiếp xúc giữa nước và ozone đạt hiệu quả tối ưu.
  • Bể chứa 2 : Tiếp nhận lượng nước từ thiết bị khử trùng và lưu trữ nước đảm bảo thời gian đủ để ozone tiêu diệt vi sinh vật và mầm bệnh.
  • Bể chứa bùn : Lượng bùn sinh ra ở bể lắng được đưa về bể chứa bùn. Tại đây bùn được nén chặt nhằm làm giảm thể tích và tách nước. Định kỳ, bùn được xe hút hầm cầu chuyên chở đến nơi thải bỏ theo quy định hoặc đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 28:2010

Năm hoàn thành: 2012