Hệ thống xử lý nước thải thủy sản Nhà máy chế biến thủy sản Láng Trâm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải

Địa điểm: Thị Trấn Giá Rai , Tỉnh Bạc Liêu
Công suất: 1.000m3/ngày.đêm

Loại nước thải:  nước thải chế biến tôm

Qui trình: Mương dẫn, song chắn rác –> Gom –> Điều hòa –> Lắng 1–> UASB –> Aerotank –> Lắng 2–>  Ao sinh học –> Ao Khử trùng –> Nguồn tiếp nhận

Mô tả

Hệ thống xử lý nước thải thủy sản Nhà máy chế biến thủy sản Láng Trâm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải

Địa điểm: Thị Trấn Giá Rai , Tỉnh Bạc Liêu
Công suất: 1.000m3/ngày.đêm

Loại nước thải:  nước thải chế biến tôm

Qui trình: Mương dẫn, song chắn rác –> Gom –> Điều hòa –> Lắng 1–> UASB –> Aerotank –> Lắng 2–>  Ao sinh học –> Ao Khử trùng –> Nguồn tiếp nhận
Thuyết minh sơ bộ :

  • Song chắn rác: Thu hồi thịt vụn, đầu, vỏ tôm lẫn trong dòng thải vào
  • Bể gom: Thu gom hết nước thải trên mương dẫn cấp lên hệ thống xử lý.
  • Bể điều hòa: Ổn định lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm, pH. Làm thoáng sơ bộ tránh phân hủy kỵ khí gây mùi hôi.
  • Bể lắng 1: quá trình keo tụ tạo bông giúp các chất rắn và cặn lơ lửng lắng xuống đáy bể. Lượng bùn sinh ra ở bể lắng được bơm bùn đưa về sân phơi bùn.
  • Bể UASB: ưu điểm là xử lý được nước thải có hàm lượng ô nhiễm cao, sử dụng các dòng vi sinh vật phân hủy yếm khí nhằm nâng cao hiệu quả xử lý sinh học hiếu khí phía sau
  • Bể Aerotank: Sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng với chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được đưa vào tăng cường bằng máy thổi khí có công suất lớn qua các hệ thống các đĩa khuếch tán khí ở đáy bể. Tại đây các chất hữu cơ có hại cho môi trường sẽ được vi sinh vật hiếu khí sử dụng làm nguồn thức ăn để kiến tạo tế bào của chúng, sản phẩm của quá trình này chủ yếu là CO2và các sinh khối vi sinh vật.
  • Bể lắng 2: Tách lắng bùn hoạt tính, thu nước trong sau xử lý sinh học. Lượng bùn sinh ra một phần hoàn lưu về Aerotank, bùn dư đưa về sân phơi bùn.
  • Ao sinh học: tác dụng lớn nhất của ao sinh học là loại bỏ nito và photpho còn lại trong nước thải. Trong ao sinh học có thể trồng các thực vật thủy sinh nhằm tăng hiệu quả xử lý và tạo cảnh quan môi trường.
  • Ao khử trùng: Cuối cùng là giai đoạn khử trùng tiếp xúc với Chlorine nhằm mục đích diệt hoàn toàn coliforms và các vi trùng gây bệnh khác, nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường thải vào nguồn tiếp nhận.

Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN 11:2008 Cột B

Năm hoàn thành: 2010