Skip to main content

Chúng tôi có một ước mơ

Đến một ngày nào đó, ARES hiện diện tại Việt Nam như là biểu tượng niềm tin và tiên phong trong lĩnh vực xử lý nước và nước thải và từ đó vươn ra Đông Nam Á

Hành trình ARES

ARES đồng hành nâng cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ uy tín của doanh nghiệp

Kết nối với ARES

Tầm nhìn

Chúng tôi có một ước mơ. Đến một ngày nào đó, ARES hiện diện tại Việt Nam như là biểu tượng niềm tin và tiên phong trong lĩnh vực xử lý nước thải từ đó vươn ra Đông Nam Á.

Sứ mệnh

ARES truyền cảm hứng bảo vệ môi sinh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

GÍA TRỊ CỐT LÕI

Khát vọng

Khát vọng. Trưởng thành tâm thức. Sống một cuộc đời xứng đáng. Bảo vệ môi sinh.

Trách nhiệm

Hiểu chính mình, trách nhiệm bản thân. Nhận lãnh kết quả, nhận lỗi về mình trước. Giảm các hoạt động tiêu cực đối với xã hội.

Đạo đức

Giàu lòng trắc ẩn. Tôn vinh con người tử tế, thiện lành. Đạo đức kinh doanh.

Phụng sự

Thành công cùng người đồng hành. Dấn thân vì đam mê và lý tưởng. Kinh doanh bằng cách phụng sự xã hội.

Phương châm kinh doanh

Đóng góp

ARES đóng góp vào việc bảo vệ môi sinh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam bằng việc lan tỏa lối sống có đạo đức, có trách nhiệm và tỉnh thức.

Cung cấp

ARES cung cấp các sản phẩm, công trình bảo vệ môi sinh tốt nhất bằng tình yêu và trách nhiệm.

Niềm tin

ARES – Biểu tượng niềm tin trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và các sản phẩm bảo vệ môi sinh ở Việt Nam.

Cam kết

ARES cam kết kinh doanh bằng cách phụng sự xã hội.

Đồng hành

ARES đồng hành với mọi người để cùng kết nối và nhận trách nhiệm chung tay bảo vệ môi sinh.

Di sản

ARES tin rằng “Bằng nhiều cách, mỗi người đều có đủ khả năng chăm sóc để bảo vệ hành tinh xinh đẹp này để làm gia tài thiết thực trao tặng cho con cháu”.